క్రిస్మస్

'ఇమ్మోర్టల్ క్రిస్మస్'తో బ్లాక్ మెటల్ సాక్ పప్పెట్స్ 'హెయిల్ శాంటా'

మీ సాక్ డ్రాయర్‌ని తనిఖీ చేయడం మంచిది, ఎందుకంటే కొన్ని క్రిస్మస్ బ్లాక్ మెటల్ మ్యాజిక్‌లు లోపల జరుగుతూ ఉండవచ్చు.

మరింత చదవండి

aciddad.com